Meie markšeiderid võtsid osa intensiivsest kolmepäevasest koolitusest Soomes, kus nad täiustasid oma teadmisi drooniga kogutud andmete töötlemiseks. Koolitus keskendus parimatele võimalikele meetoditele andmete analüüsimiseks ja interpreteerimiseks, aidates meie meeskonnal olla veelgi paremini valmistunud ja oskuslikumad digitaalse maa-ala kaardistamisel ja muudel rakendustel. See kogemus tugevdab...

TEHNOLOOGILISED UUENDUSED PÕLEVKIVI TOOTMISEL. KLIIMAMUUTUSED JA CO2 HEITKOGUSTE VÄHENDAMISE VAJADUS (TOIMUB VENE KEELES) Eesmärk: Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel. Sihtgrupp: Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialade spetsialistid, teised asjahuvilised. Teemad: Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Kaevanduse arenguetapid. Lõhketööd ja...

9.novembril 2023 korraldab TalTech Geoloogia instituut täienduskoolituse teemal "Ringmajanduse ja rohepöörde trendidest lähtuvad keskkonnahoidlikud tehnoloogiad". Täiendkoolituse programm on lisatud manuses. Pärast täiendkoolitusel osalemist tuleb sooritada arvestus veebis. Täiendkoolitus 11TP, TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjonile kinnitamiseks saadetud. Registreerimine hilje...

20.04.2023 Eesmärk: Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel. Sihtgrupp: Markšeiderid, mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialadel spetsialistid, teised asjahuvilised. Teemad: Markšeideritööde teemaline täienduskoolitus - Markšeideritöö kord - markšeideritööde dokumentatsioon ja tööd reguleerivad nõuded, kutsestandard. Markšeidermõõdistamise ja arvutamise aluse...

täienduskoolituse toimumise aeg ja koht: 24. märts 2022, TalTech, Raamatukoguhoone, II korrus, LIB-215.  Mäetehnikute täienduskoolitus annab 8 TP. Täiendkoolituse punktid on kinnitanud MTÜ Eesti Mäeselts. Täiendkoolituse läbimiseks vajalik sooritada ka arvestus veebis. Registreerimine hiljemalt 22.03.2022, karin.robam @ taltech.ee või TalTech koolituskalendri kaudu aadressil https://taltech.ee/...

Eesmärk: Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel. Sihtgrupp: Mäeinsenerid, siduserialadel töötavad insenerid. Teemad: Omandada mäendusvaldkonna teadmisi ning värskendada olemasolevaid. Õpiväljund: Omandada mäendusvaldkonna teadmisi ning värskendada olemasolevaid. Keel: eesti Maht: iseseisev/muu õppetöö: 10 8 akadeemilist õppetundi TP: 6 Tunnistus: T...

TalTech Geoloogia instituut korraldab "Mäetehnikute ja mäeinseneride" täiendkoolituse , toimumise aeg: 23.10.2020. Täienduskoolitus annab 7 TP.  Osalustasu: 175 EUR, MTÜ Eesti Mäeseltsi liikmetele 160 EUR. Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul. Ruum asub TTÜ Raamatukoguhoones, II korrusel, LIB-215. Registreerimine hiljemalt 20.10.2020, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854 või aadressi...

29.november 2019 Koolitus toimub eesti keeles. Toimumiskoht: TalTech, Raamatukogu hoone, ruum LIB-215 Toimumisaeg: 29.11.2019 LISAINFO Täienduskoolitus annab 5 TP. Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 eurot, kõigile teistele 175 eurot. Registreerimine hiljemalt 27.11.2019, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854 või https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/alga...

5.aprillil 2019 korraldab TalTech Geoloogia instituut Tallinnas mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolituse. Täiendkoolituse kava ja informatsioon registreerumise kohta on manusena lisatud. Täiendkoolitusele on võimalik registreeruda ka järgmise veebilehe kaudu: https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/?id=26999&koolitus=17517 Lugupidamisega, Karin Robam ...

Mäeinseneride,- tehnikute ja projekteerijate täiendkoolitus 28.septembril 2018 korraldab TTÜ geoloogia instituut Tallinnas mäeinseneride,- tehnikute ja projekteerijate täiendkoolituse. Täiendkoolituse kava ja informatsioon registreerumise kohta: Koolitus toimub eesti keeles Toimumiskoht: TTÜ LIB-215 Toimumisaeg: 28.09.2018 Täienduskoolituse vorm: auditoorne õpe KOOLITUSE PROGRAMM JA AJA...