TalTech täiendkoolitus 07.12.2023

TEHNOLOOGILISED UUENDUSED PÕLEVKIVI TOOTMISEL. KLIIMAMUUTUSED JA CO2 HEITKOGUSTE VÄHENDAMISE VAJADUS (TOIMUB VENE KEELES)

Eesmärk:

Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel.

Sihtgrupp:

Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialade spetsialistid, teised asjahuvilised.

Teemad:

Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Kaevanduse arenguetapid. Lõhketööd ja kauba kvaliteedijuhtimine. Laekäitluse meetodid allmaakaevandamisel. Kliimamuutused ja CO2 heitkoguste vähendamise vajadus.CO2 püüdmine, kogumine, transportimine ja CO2 maa-aluse ladustamise tehnoloogiad. CO2 maa-alune kasutamine – geotermiline energia.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Tehnoloogilised uuendused põlevkivi tootmisel. Kliimamuutused ja CO2 heitkoguste vähendamise vajadus.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi

TP:

9

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Igor Agutin, Mikhail Nosikov, Alla Šogenova, Kazbulat Šogenov

Kontakt:

Karin Robam, karin.robam@taltech.ee

Hind:

330 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

05.12.2023

Kommentaar:

Täienduskoolitus toimub vene keeles. Lisaks koolituse kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis. Täienduskoolituse annab 9TP. TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni poolt kinnitatud.

Asukoht:

Toila

Ajakava:

07.12.2023


09:15 – 10:45

Kaevanduse arenguetapid. Lõhketööd ja kauba kvaliteedijuhtimine.
Lektor: Igor Agutin


10:45 – 11:00

Kohvipaus


11:00 – 12:30

Laekäitluse meetodid allmaakaevandamisel.
Lektor: Mikhail Nosikov


12:30 – 13:15

Lõunapaus


13:15 – 14:45

Kliimamuutused ja CO2 heitkoguste vähendamise vajadus. CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) tehnoloogia roll rahvusvaheliste ja kohalike õigusaktide täitmisel. Kas peaksime jätkama Eesti põlevkivi kasutamist keskkonnasõbralikus keskkonnas.
Lektor: Alla Šogenova, TalTech


14:45 – 15:00

Kohvipaus


15:00 – 16:30

CO2 püüdmine, kogumine, transportimine ja CO2 maa-aluse ladustamise tehnoloogiad. CO2 maa-alune kasutamine – geotermiline energia. Koostöö väljavaated Baltimaades.
Lektor: Kazbulat Šogenov, TalTech

Täpsem informatsioon täienduskoolituse kohta on leitav: https://taltech.ee/kursus/38601

Registreerimine hiljemalt 05.12.2023 veebilehel: https://taltech.ee/kursus/38601 või karin.robam@taltech.ee.