Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus, 23.10.2020

TalTech Geoloogia instituut korraldab “Mäetehnikute ja mäeinseneride” täiendkoolituse , toimumise aeg: 23.10.2020.

Täienduskoolitus annab 7 TP.  Osalustasu: 175 EUR, MTÜ Eesti Mäeseltsi liikmetele 160 EUR. Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul. Ruum asub TTÜ Raamatukoguhoones, II korrusel, LIB-215.

Registreerimine hiljemalt 20.10.2020karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854 või aadressil: https://old.taltech.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/?id=26999&koolitus=21984

Lugupidamisega,

**************************************
Karin Robam, karin.robam@taltech.ee  
**************************************

Geoloogia instituut / Department of Geology

Tallinna Tehnikaülikool / TalTech

Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, ESTONIA

taltech.ee

KOOLITUSE PROGRAMM JA AJAKAVA

08:45-09:00 Registreerimine
09:00-10:30 Droonidega mõõdistamine, kaugseire teostamine, ON-LINE lahendused. –

Vaiko Veeleid, Hades Geodeesia OÜ

10:40-12:10 Kaevise purustamine, kaalumine – innovaatilised lahendused. – Tennobert

Haabu, EMG Karjäärid OÜ

12:10-12:45 Lõuna
12:45-14:15 Toote sertifitseerimine (liiv,killustik,kruus)- toote vastavuse hindamine. –

Aleksander Altmäe, Teede Tehnokseskus AS

14:25-15:55 Eesti allmaarajatised – millised on plaanis? – Tõnu Tomberg, TalTech geoloogia

instituut
15:55 Koolituse lõpp

LISAINFO
Täienduskoolitus annab 7 TP.
Osalustasu: 175 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 EUR. Palun lisada märge kui oled
MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.
Registreerimine hiljemalt 20.10.2020, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854 või registreeru
TalTech koolituskalendri kaudu.

Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.