Maapõueuuring

Geoloogiliste tööde eesmärgiks on maapõues asuva materjali kvaliteedi, koguse, mäenduslike tingimuste jm uurimine eesmärgiga hinnata selle sobivust ehitustoormena.

Teeme järgmisi maapõueuuringutega seotud töid:

  • Geoloogiliste tööde lubade taotluste vormistamine
  • Uuringute korraldamine
  • Geoloogilised uuringud tegutsevates kaevandustes ja karjäärides
  • Jääkvarude arvutamine
  • Maavarade bilansi koostamine
  • Geotehnilised uuringud

Geoloogiliste tööde eest vastutab Jaan Viru