14. mail korraldab Eesti Geoloogiateenistus konverentsi teemal "Maapõuepoliitika esimene aasta – uuringute ja majandamise tõhustamise teed". Konverents toimub Tallinnas aadressil Suur-Ameerika tänav 1 ministeeriumite ühishoone esimesel korrusel. Konverents käsitleb uuenduslikke muudatusi maapõue uuringutes ja majandamises. Oma seisukohti tutvustavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi...

Lugupeetud EMTELi liikmed, Oma tänasel istungil võttis Riigikogu vastu otsuse, millega kinnitas "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050". Otsuse poolt hääletas 79 ja vastu oli 7 saadikut (EKRE fraktsioon). Alljärgnevalt teile tutvumiseks selle otsuse eelnõu teise lugemise stenogramm. 10:09 Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu (410 OE) teine lugemine Aseesime...

Visioonidokumendis „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ määratakse riigi põhimõtted ja arengusuunad maapõue uurimisel, kasutusse andmisel ja kasutamisel ning võetakse eesmärk kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Eesti pikaajaline eesmä...

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 Keskkonnaministeerium korraldab 2. märtsil 2017. aastal kell 10-12 Tallinna Tehnikaülikooli (Ehitajate tee 5, Tallinn) auditooriumis SOC-209 avaliku arutelu, kus tutvustatakse arengudokumendi „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõule laekunud ettepanekuid ja nende kohta kujundatud seisukohti. Arutelu on jätkuks 31. jaanuaril KUMU kunstimuuseumis...

Keskkonnaministeeriumis valmis dokument nimega "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050". See näeb ette maavarade põhjalikumat uurimist, maavarade kaevandamise lihtsustamist, aga ka meetmeid, et takistada firmadel ammendatud kaevanduste hülgamist ilma neid korrastamata. Pomerants kommenteeris, et eelnõus on tõepoolest üheks arengusuunaks määratud maapõuealaste uurimistööde süsteemne korraldamine...