Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus

29.november 2019

Koolitus toimub eesti keeles.

Toimumiskoht: TalTech, Raamatukogu hoone, ruum LIB-215

Toimumisaeg: 29.11.2019

LISAINFO

Täienduskoolitus annab 5 TP.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 eurot, kõigile teistele 175 eurot.

Registreerimine hiljemalt 27.11.2019, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854 või https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/?id=26999&koolitus=19514

Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.


KOOLITUSE PROGRAMM JA AJAKAVA
08:45-09:00 Registreerimine
09:00-09:45 Kutsesüsteem – seos mäenduse valdkonnaga. – Maris Saarsalu, Kutsekoda
09:45-10:30 Mäendusvaldkonna kutsesüsteem – kutsetõendamine. – Heini Viilup, YIT Eesti;
Eesti Mäeselts MTÜ, Kutsekomisjon
10:45-12:15 KOTKAS süsteem (keskkonnalubade taotlemine, menetlemine, keskkonnatasude
deklareerimine ja aastaaruannete esitamine ühises keskkonnas) – Martin Nurme,
Keskkonnaamet, Maapõuebüroo
12:15-13:00 Lõuna
13:00-14:30 Kaevandamise jäägid/jäätmed (nõuded, kasutamine, tasud). – Reet Siilaberg,
Keskkonnaamet, Jäätmebüroo
14:45-16:15 Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele (liivad, killustikud, kruusad)
ja nõuetele vastamise tõendamine. – Herni Prank, Teede Tehnokeskus
16:15 Koolituse lõpp


lae alla koolituse programm ja ajakava siit.