Viimaste aastate kaevandusmahud on olnud stabiilsed

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2023. aastal kadusid arvestamata 10,2 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus oli 5% väiksem kui 2022. aastal ja 11% väiksem kui 2018-2022 aastatel keskmiselt. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2023. aastal kadusid arvestamata 10,2 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus oli 5% väiksem kui 2022. aastal ja 11% väiksem kui 2018-2022 aastatel keskmiselt. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.

Lisaks põlevkivile kaevandati 2023. aastal koguseliselt kõige enam liiva ja kruusa (kokku 6,3 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku 2,4 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (0,9 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi ja meremuda.

Ehitusmaavarasid (liiva, kruusa, lubja- ja dolokivi) kaevandati kokku 0,4% rohkem kui 2022. aastal. Turvast võimaldasid 2023. aasta suve ilmaolud toota 2% rohkem kui eelneva viie aasta keskmine. Kaevandatud turbast oli 58% vähelagunenud ja 42% hästilagunenud turvas.

Maavarade koondbilanss võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. 2023. aasta bilansiga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis.

2023. aasta 31. detsembri seisuga oli registris arvel 982 maardlat. Kehtivaid kaevandamislube oli 803.

Maardlate ja mäeeraldiste asukohtadega ning neist viimasel viiel aastal kaevandatud kogustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis maardlate kaardirakenduses. Maavarade registri ruumiandmed on avaandmetena allalaetavad.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee, tel 5723 9670

Uudise allikas: maaamet.ee, https://maaamet.ee/uudised/viimaste-aastate-kaevandusmahud-olnud-stabiilsed