Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus, 5.aprill 2019

5.aprillil 2019 korraldab TalTech Geoloogia instituut Tallinnas mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolituse.

Täiendkoolituse kava ja informatsioon registreerumise kohta on manusena lisatud.

Täiendkoolitusele on võimalik registreeruda ka järgmise veebilehe kaudu: https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/?id=26999&koolitus=17517

Lugupidamisega,

Karin Robam


MÄETEHNIKUTE ja MÄEINSENERIDE TÄIENDKOOLITUS
Koolitus toimub eesti keeles.
Toimumiskoht: TalTech, LIB-215 (TalTech Raamatukogu hoone, II korrus).
Toimumisaeg: 5.aprill 2019
KOOLITUSE PROGRAMM JA AJAKAVA
08:45-09:00 Registreerimine
09:00-10:30 Eesti aluspõhja maavarade geoloogia. – Tarmo Kiipli, TalTech Geoloogia instituut
10:40-12:10 Uuringulubade ja kaevandamislubade taotluste menetlustest. – Maapõueseadusest tulevad nõuded, KeA protsessiskeemid lubade menetlemisel, lubade keeldumine, vabariigi valitsusse pöördumine ja erijuhud; tegevused kaevandamislubade kehtimise ajal, nt deklareerimine ja korrastamistingimuste küsimine. Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo
12:10-12:40 Lõuna
12:40-14:10 Kaevandamislubadega seotud keskkonnaload. Infosüsteemid. – Kaevise- ja katendi võõrandamise või väljaspool kinnisasja kasutamise, vee-erikasutuse, välisõhu, jäätmete load. Keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteem ja dokumendiregister. 01.01.2020 kehtima hakkav keskkonnalubade infosüsteem KOTKAS. Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo
14:20-15:50 Uuringu- ja kaevandamislubade statistika. Aerokontrolli tulemuste rakendamine. Peamised vead lubade taotlemisel. – Uuringu- ja kaevandamislubade statistika, taotluste korrektsus, peamised vead. Tiit Rahe, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo
15:50 Koolituse lõpp
LISAINFO
Täienduskoolitus annab 6 TP.
Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 eurot, kõigile teistele 170 eurot.
Registreerimine hiljemalt 02.04.2019, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854
Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.