TalTech täienduskoolitus

9.novembril 2023 korraldab TalTech Geoloogia instituut täienduskoolituse teemal “Ringmajanduse ja rohepöörde trendidest lähtuvad keskkonnahoidlikud tehnoloogiad”. Täiendkoolituse programm on lisatud manuses. Pärast täiendkoolitusel osalemist tuleb sooritada arvestus veebis.

Täiendkoolitus 11TP, TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjonile kinnitamiseks saadetud.

Registreerimine hiljemalt 06.11.2023 veebilehel:https://taltech.ee/kursus/38327  või karin.robam@taltech.ee, tel 620 3048. Karin Robam

Täienduskoolitus

Ringmajanduse ja rohepöörde trendidest lähtuvad keskkonnahoidlikud tehnoloogiad

9 november 2023

Sihtgrupp: mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialadel spetsialistid, teised
asjahuvilised.
Toimumiskoht: TalTech, Ehitajate tee 5, õppehoone U06A, ruum 209
PÄEVAKAVA
08:50-09:00 Avasõnad – Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut
09:00-10:30 Inimtegevuse mõjust keskkonnale, kliima soojenemisest ja kasvuhoonegaasidest.
Keskkonna ja kliima areng ning selle muutumine – kas ja kuidas saab toimunud
muutuste mustri põhjal ennustada tulevasi muutuseid? – Siim Veski, TalTech
Geoloogia instituut

10:40-12:10 Põlevkivi ressursi kasutamine, põlevkivi ja tekkivate kõrvalproduktide
väärindamine, põlevkivitööstuse CO2 püüdmine ja EL kliimaneutraalsuse
saavutamise võimalikkus. – Alar Konist, TalTech Energiatehnoloogia instituut

12:10-12:50 Lõunapaus
12:50-14:20 Maapõueenergia kui keskkonnasõbralikku taastuvenergialiigi kasutamine –
geotermaalenergia, maapõue energiasektori hetkeseis, arengud ja uuringud. –
Aivar Auväärt, Eesti Geoloogiateenistus

14:30-16:00 Rohetuleviku tehnoloogiad ja trendid. Tuleviku kütused ja vesiniku tootmine

taastuvallikatest. – Allan Niidu, TalTech, Virumaa kolledž

16:10-17:10 Maapõueressursside heaperemehelik ja otstarbekas kasutamine. – Rutt Hints,

TalTech Geoloogia instituut

LISAINFO Täienduskoolitus 11TP, TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni

kinnitamisele saadetud.
Osalustasu: 339 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 309 EUR. Palun lisada märge
kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.
Koolitus toimub vähemalt 10 osaleja korral.
Registreerimine hiljemalt 06.11.2023, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3048.