Markšeider. Geoloog. Mäeinsener. Maakorraldaja.

OÜ J. Viru Markšeideribüroo pakub mäendusobjektide teenindamise täisteenust. Omame pikajalist kogemust ja kaasaegseimat tehnikat mäetööde parimaks teenindamiseks.

Võtke ühendust

Mõõdistamistööd karjäärides. Plaanide koostamine ja muu tehnilise dokumentatsiooni vormistamine.
Uuringulubade ja uuringute korraldamine. Jääkvaru arvutamine. Maavarade bilansi koostamine.
Terviklahendus alates maavara eraldatud maapõue osa ettevalmistamisest kuni maavara kaubastamiseni.
Veealuse pinnareljeefi mõõdistamine kiiresti ja suure detailsusega. 3D mudelite loomine ja andmeanalüüs.
Topograafiline mõõdistamine ja ehitusgeodeetilised tööd. Dokumentatsioonide koostamine.
Katastriüksuste liitmine ja jagamine, kitsenduste selgitamine ja piiride kindlaksmääramine.
Suuremahuliste maa-alade mõõdistamine kiiresti ja suure detailsusega. Aero-ortofotokaartide loomine.