OÜ J. Viru Markšeideribüroo poolt pakutavate teenuste ja kulumaterjalide hinnakiri:

Vastavalt keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem“ 01.01.2018 jõustunud redaktsioonile kehtib Eestis senise Balti 1977. aasta kõrgussüsteemi (BK77) asemel Euroopa kõrgussüsteem (EH2000)

·         Dokumentatsiooni üleviimine Euroopa kõrgussüsteemi 990.-

Seoses üleminekuga uuele kõrgussüsteemile saavad erinevad objektid uued kõrgusväärtused. Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile üleminekuga muutuvad kõrgusväärtused nii ruumiandmebaasides kui ka plaanidel ja lõigetel. Kõrgussüsteemilt BK77 Euroopa kõrgussüsteemile üleminekul lisandub absoluutsetele kõrgusväärtustele sõltuvalt piirkonnast 15…24 sentimeetrit. Rekonstrueerimisele kuuluvad kõik seniste aruannete ja projektide topograafilised plaanid, mäeeraldise plaanid, geoloogilised läbilõiked ja tärkandmed (lähte kõrgusandmed ja pinnamudelid sh geoloogilised mudelid) ning tekstiline osa.

1.       Markšeidermõõdistamine ja dokumentatsiooni koostamine Hinnad alates
·         Liiva-kruusa karjäärid (alates 1,5 ha) 1750.-
·         Lubja-dolokivi karjäärid (alates 3 ha) 2070.-
·         Karjäärid, kus viimase kolme aasta jooksul ei ole kaevandatud ning eelmisest markšeidermõõdistamisest ei ole möödas rohkem kui 3 aastat 490.-
(Markšeidermõõdistamist reguleeriv määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011005?leiaKehtiv)

*toodud hinnad on eeldusel, et varasemalt tehtud markšeideridokumentatsioon on tehtud vastavalt markšeideritöö korrale ja standartitele

2.      Valmistoodangu ladude aeromõõdistamine ja mahu

määramine (täpsusklass A + situatsioonimosaiik ortofotos, puistangute arv kuni 30tk)

1000.-
3.      Valmistoodangu ladude instrumentaalmõõdistamine ja mahu

määramine (täpsusklass B, puistangute arv kuni 30tk)

850.-
4.       Igakuised kaevandatud mahtude määramised     900.-
5.      Piirimärkide tähistamine ja muud väljamärkimistööd  
·         Kuni 5 piiripunkiga krundi korral (suurusega kuni 1 ha) (eeldusel, et on L-EST´97 koordinaatide süsteemis piiriprotokoll) 100.-
·         Suuremahulised tööd kokkuleppel  
6.      Väikesemahulised geodeetilised tööd* (kuni 1,5ha või 1 päev, lisandub kulumaterjal) 55.- /h
7.      Väikesemahulised kameraaltööd (ettevalmistamine, jooniste koostamine jms sisetööd) 52.- /h
8.      Kaevandaja kohustusliku dokumentatsiooni nõuetekohasuse hindamine, (kaevandamisalade järelevalve, mäendusalane konsultatsioon ja õigusabi) 52.- /h

* välitöö minimaalne töötunni arvestus 2h.

·         Kuni 1 ha suuruse hajaasutusega maa-ala korral 550.-*
·         Kuni 1 ha suurusel tiheasutusega maa-ala korral 700.-*
·         Suuremahulisemad tööd kokkuleppel

·        * Hindadele lisanduvad kooskõlastuste tasud tehnovõrkude valdajatega.

·         Individuaalelamu telgede väljamärkimine 400.-
·         Individuaalelamu vundamendi teostusmõõdistamine 400.-
·         Hoone sidumisjoonis 230.- /tk
·         Ehitusjärgne kontrollmõõdistus 360.- /tk
·         Väikesemahulised geodeetilised tööd* (kuni 1,5ha või 1 päev, lisandub kulumaterjal) 55.- /h
·         Väikesemahulised kameraaltööd (ettevalmistamine, jooniste koostamine jms sisetööd) 52.- /h
·         Suuremahulisemad tööd kokkuleppel

* välitöö minimaalne töötunni arvestus 2h.

1.      Katastriüksuse moodustamine Hinnad alates
·         Maaüksus 450.-
2.      Katastriüksuste jagamine
·         Katastriüksuste jagamine 1-4 450.- /tk
·         Katastriüksuste jagamine 4-10 400.- /tk
·         Katastriüksuste jagamine üle 10-ne kokkuleppel
·         Veekogu kuni 1 ha 245.- /ha
·         Veekogu 1 ha – 3 ha 165.- /ha
·         Veekogu 3 ha – 5 ha 135.- /ha
·         Veekogu 5 ha – 10 ha 100.- /ha
·         Veekogu 10 ha – 20 ha 85.-   /ha
·         Veekogu 20 ha – … ha 73-    /ha
*  ha hinnale lisanduvad kulumaterjalid ja kameraaltöö
1.      Aeropildistamislend* (lisandub operaatori välitöö, andmetöötlus ja kulumaterjalid) 150.- /lend
2.      Aeromõõdistamislend* (lisandub operaatori välitöö, andmetöötlus ja kulumaterjalid) 350.- /lend
3.       Operaatori välitööd** (lennumissioonide korraldamine, markeerimistööd jms) 55.-   /h
4.      Andmetöötlus (ettevalmistus välitööks ja järeltöötlus) 52.-   /h
* lendude arv ja andmetöötlusele kuluv aeg sõltub objekti suurusest, nõutavast täpsusest ja ilmastiku oludest.

** välitöö minimaalne töötunni arvestus 2h.

1.      Infotahvel 600mm x 600mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) 75.-/tk
2.      Infotahvel 1500mm x 1000mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer)

 

200.- /tk
3.      Infotahvel 2000mm x 1500mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer)

 

260.- /tk
4.      Territooriumi plaan 1500mm x 1000mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer)

 

300.- /tk
5.       Territooriumi plaan 2000mm x 1500mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) 360.- /tk

 

6.       Lähtematerjalide hankimine 52.- /h
* Hinnakirja väliste mõõtude puhul kokkuleppehinnad.

 

1.      Spetsialisti töötund (hinnakirjavälised tegevused) 55.-
2.      Transport: väljasõit objektile Harjumaa piires (kuni 60km) 35.-
väljasõit objektile väljaspool Harjumaad 1.- /km
3.       Paat veekogu mõõdistamiseks 100.-
4.      GPS seade kuni 4 tundi (0,5 /tööpäev)

GPS seade kuni 8 tundi (1 /tööpäev)

25.-

50.-

5.      Ankruga plastikpost

Puitvai

10.-   /tk

2.-   /tk

6.      Markeerimisvärv (aerosool)

UAV markeerimistähis

8.-   /tk

2.-   /tk

7.      Joonis A1 väljatrükk

Joonis A2 väljatrükk

Joonis A3 väljatrükk

Joonis A4 väljatrükk

Joonise/toimiku digitaalse koopia väljastamine

(täiendavate muudatuste tegemisel lisandub kameraaltöö hind)

12.- /tk

10.- /tk

6.-   /tk

3.-   /tk

15.- /tk/fail

 

 NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.     Tellimustöödele määrame hinna objekti iseloomu arvestades.