OÜ J. Viru Markšeideribüroo poolt pakutavate teenuste tellimine:

Vastavalt keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem“ 01.01.2018 jõustunud redaktsioonile kehtib Eestis senise Balti 1977. aasta kõrgussüsteemi (BK77) asemel Euroopa kõrgussüsteem (EH2000)

·         Dokumentatsiooni üleviimine Euroopa kõrgussüsteemi Küsi hinda

Seoses üleminekuga uuele kõrgussüsteemile saavad erinevad objektid uued kõrgusväärtused. Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile üleminekuga muutuvad kõrgusväärtused nii ruumiandmebaasides kui ka plaanidel ja lõigetel. Kõrgussüsteemilt BK77 Euroopa kõrgussüsteemile üleminekul lisandub absoluutsetele kõrgusväärtustele sõltuvalt piirkonnast 15…24 sentimeetrit. Rekonstrueerimisele kuuluvad kõik seniste aruannete ja projektide topograafilised plaanid, mäeeraldise plaanid, geoloogilised läbilõiked ja tärkandmed (lähte kõrgusandmed ja pinnamudelid sh geoloogilised mudelid) ning tekstiline osa.

1.       Markšeidermõõdistamine ja dokumentatsiooni koostamine Küsi hinda
·         Liiva-kruusa karjäärid (alates 1,5 ha)
·         Lubja-dolokivi karjäärid (alates 3 ha)
·         Karjäärid, kus viimase kolme aasta jooksul ei ole kaevandatud ning eelmisest markšeidermõõdistamisest ei ole möödas rohkem kui 3 aastat
(Markšeidermõõdistamist reguleeriv määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011005?leiaKehtiv)

*toodud hinnad on eeldusel, et varasemalt tehtud markšeideridokumentatsioon on tehtud vastavalt markšeideritöö korrale ja standartitele

2.      Valmistoodangu ladude aeromõõdistamine ja mahu

määramine (täpsusklass A + situatsioonimosaiik ortofotos, puistangute arv kuni 30tk)

Küsi hinda
3.      Valmistoodangu ladude instrumentaalmõõdistamine ja mahu

määramine (täpsusklass B, puistangute arv kuni 30tk)

Küsi hinda
4.       Igakuised kaevandatud mahtude määramised     Küsi hinda
5.      Piirimärkide tähistamine ja muud väljamärkimistööd Küsi hinda
·         Kuni 5 piiripunkiga krundi korral (suurusega kuni 1 ha) (eeldusel, et on L-EST´97 koordinaatide süsteemis piiriprotokoll)
·         Suuremahulised tööd kokkuleppel  
6.      Väikesemahulised geodeetilised tööd* (kuni 1,5ha või 1 päev, lisandub kulumaterjal) 75.- /h
7.      Väikesemahulised kameraaltööd (ettevalmistamine, jooniste koostamine jms sisetööd) 70.- /h
8.      Kaevandaja kohustusliku dokumentatsiooni nõuetekohasuse hindamine, (kaevandamisalade järelevalve, mäendusalane konsultatsioon ja õigusabi) 70.- /h

* välitöö minimaalne töötunni arvestus 2h.

·         Hajaasutusega maa-alal Küsi hinda
·         Tiheasutusega maa-alal Küsi hinda
·         Individuaalelamu telgede väljamärkimine Küsi hinda
·         Individuaalelamu vundamendi teostusmõõdistamine Küsi hinda
·         Hoone sidumisjoonis Küsi hinda
·         Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Küsi hinda
·         Väikesemahulised geodeetilised tööd* (kuni 1,5ha või 1 päev, lisandub kulumaterjal) 75.- /h
·         Väikesemahulised kameraaltööd (ettevalmistamine, jooniste koostamine jms sisetööd) 70.- /h
·         Suuremahulisemad tööd kokkuleppel Küsi hinda

* välitöö minimaalne töötunni arvestus 2h.

1.      Katastriüksuse moodustamine Küsi hinda
·         Maaüksus
2.      Katastriüksuste jagamine Küsi hinda
·         Katastriüksuste jagamine 1-4
·         Katastriüksuste jagamine 4-10
·         Veekogu kuni 1 ha Küsi hinda
·         Veekogu 1 ha – … ha Küsi hinda
1.      Aeropildistamislend* (lisandub operaatori välitöö, andmetöötlus ja kulumaterjalid) Küsi hinda
2.      Aeromõõdistamislend* (lisandub operaatori välitöö, andmetöötlus ja kulumaterjalid) Küsi hinda
3.       Operaatori välitööd** (lennumissioonide korraldamine, markeerimistööd jms) 75.-   /h
4.      Andmetöötlus (ettevalmistus välitööks ja järeltöötlus) 70.-   /h
* lendude arv ja andmetöötlusele kuluv aeg sõltub objekti suurusest, nõutavast täpsusest ja ilmastiku oludest.

** välitöö minimaalne töötunni arvestus 2h.

1.      Infotahvel 600mm x 600mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) Küsi hinda
2.      Infotahvel 1500mm x 1000mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) Küsi hinda
3.      Infotahvel 2000mm x 1500mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) Küsi hinda
4.      Territooriumi plaan 1500mm x 1000mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) Küsi hinda
5.       Territooriumi plaan 2000mm x 1500mm kujundus + väljatrükk (materjal 3mm Alucospuer) Küsi hinda
1.      Spetsialisti töötund (hinnakirjavälised tegevused) 55.-
2.      Transport: väljasõit objektile Harjumaa piires (kuni 60km) 35.-
väljasõit objektile väljaspool Harjumaad 1.- /km
3.       Paat veekogu mõõdistamiseks 100.-
4.      GPS seade kuni 4 tundi (0,5 /tööpäev)

GPS seade kuni 8 tundi (1 /tööpäev)

25.-

50.-

5.      Ankruga plastikust tähispost

Puitvai

12.-   /tk

2.-   /tk

6.      Markeerimisvärv (aerosool)

UAV markeerimistähis

8.-   /tk

2.-   /tk

7.      Joonis A1 väljatrükk

Joonis A2 väljatrükk

Joonis A3 väljatrükk

Joonis A4 väljatrükk

Joonise/toimiku digitaalse koopia väljastamine

(täiendavate muudatuste tegemisel lisandub kameraaltöö hind)

12.- /tk

10.- /tk

6.-   /tk

3.-   /tk

15.- /tk/fail