Mäetööde projekteerimine ja teenindamine

Mäetööde projekteerimisel koostatakse terviklahendus alates maavara kaevandamiseks eraldatud maapõue osa ettevalmistamisest kuni maavara kaubastamiseni. Olulise tähtsusega on ka kaevandatud ala funktsionaalsuse taastamine maavara ammendumisel kui korrastamise projektiga nähakse ette tegevused endise või uue loodusliku situatsiooni kujundamiseks kaevandatud alal.

Teeme järgmisi mäendusega seotud töid:

 • Kaevandamisloa taotlused
 • Kaevandamise projektid
 • Mäetööde arengukavad
 • Kaevandamisjäätmekavad
 • Riskianalüüsid
 • Ohutusjuhendid
 • Erinevate protsesside detailseks kirjelduseks passid ja tehnoloogilised kaardid
 • Korrastamisprojektid
 • Karjääride vee kõrvaldus
 • Bilansi korrigeerimise seletuskirjad
 • Tootmisohjete ja toimivusdeklaratsioonide koostamine
 • Kaevandamise vastutava spetsialisti teenus
 • Infotahvlid ja territooriumi plaanid

Mäendusalaste tööde eest vastutab meie ettevõttes Tõnis Kattel