Mäeinseneride täiendkoolitus, ONLINE, 19.03.2021

Eesmärk:

Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel.

Sihtgrupp:

Mäeinsenerid, siduserialadel töötavad insenerid.

Teemad:

Omandada mäendusvaldkonna teadmisi ning värskendada olemasolevaid.

Õpiväljund:

Omandada mäendusvaldkonna teadmisi ning värskendada olemasolevaid.

Keel:

eesti

Maht:


iseseisev/muu õppetöö: 10 8 akadeemilist õppetundi

TP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo

Märt Murd, Debit OÜ

Hedi Schvede, Inseneribüroo Steiger OÜ

Tiit Rahe, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee

Hind:

159 € /osaleja

Märkused hinna kohta:

Täiendkoolituse maksumus 159 EUR. Täiendkoolituse maksumus MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 140 EUR. Palun lisada märge MTÜ Eesti Mäeseltsi liikmelisuse kohta.

Registreerumise tähtaeg:

17.03.2021

Asukoht:

ONLINE, Teams keskkond

Ajakava:

19.03.2021


09:00 – 09:10

Avasõnad
Lektor: Olle Hints, TalTech Geoloogia instituut


09:10 – 09:55

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmine ja töökorraldus.
Lektor: Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõuebüroo


10:05 – 11:35

OPEX, CAPEX – arvutused ja näited. Opereerimiskulu ja investeerimiskulu arvutused.
Lektor: Märt Murd, Debit OÜ


12:20 – 13:50

OPEX, CAPEX – Opereerimiskulu ja investeerimiskulu arvutused.
Lektor: Märt Murd, Debit OÜ


14:00 – 15:30

Karjääride/kaevandusvee ärajuhtimine ja puhastamine – kohustused, võimalused ja väljakutsed
Lektor: Hedi Schvede, Inseneribüroo Steiger OÜ


15:40 – 16:25

KOTKAS maapõue alaste taotluste sisestamine. Kaevandamisloa ja nö. maapõue väikelubade taotluse sisestamisel tekkinud peamised mured ning süsteemi eelised.
Lektor: Tiit Rahe, , Keskkonnaamet, Maapõuebüroo peaspetsialist