Eesti geoloogiateenistus teeb aasta lõpuni Kesk-Eestis, sealhulgas Järvamaal geoloogilist kaardistamist ja ehitusmaavarade varustuskindluse hindamisega seotud uuringuid. Geoloogiateenistuse teatel uuritakse pinnase geoloogilist ehitust ja Kesk-Eestisse rajatakse sel aastal kuni 16 erineva sügavusega puurauku. Järvamaale puuritakse seitse kuni 20 meetri sügavust puurauku ja Türi valda Kolusse ko...

Mäeselts annab teada, et Eesti Geoloogiateenistuse poolt loodud seriaali „Eesti maapõue uuringud“ neljas osa on nüüd kõigile kättesaadav. Neljanda osa fookuses on fosforiidi ja graptoliitargilliidi uuringud ResTA programmi raames. Videos näeb nii Eesti Teadusagentuuri, Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlasi, kes selgitavad programmi sisu, eesmärke ja kestvust. Samuti räägitakse põ...

Mäekonverents pealkirjaga „Eesti Mäendus 2.0 – Mente et manu“ toimub 3. septembril 2021 Tallinnas, Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses. Selleaastasel konverentsil on fookuses kaks peamist teemat – kaevandamisega seotud vastuolud ühiskonnas ja võimalikud tulevikuperspektiivid ning maavarade suurenev vajadus rohetehnoloogiate arengus. Mõlemat teemat avame paneeldiskussiooniga, kus osapooltek...

Head liikmedEesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit pöördusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole, et adresseerida ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasumäärade iga-aastast 5%-list kasvu, mis ei ole jätkusuutlik vaadates kogu majanduse ja ehitusmaterjalide valdkonna kasvu. Liidud tegid ühispöördumises ettepaneku külmutada&nbs...

Eestis on maa-ameti andmetel tänase seisuga 97 aktiivselt tegutsevat maamõõtjat, kes omavad nii maakorraldaja kutset kui ka kehtivat maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Peatselt on lisandumas veel 5 litsentsiomanikku. Täna, 21. märtsil peetav rahvusvaheline maamõõtjate päev on sedavõrd erilisem, et tänavu möödub ka 30 aastat maareformi algusest. Reformi eduloos ongi omavalitsuste, maavalitsuste...

Eesti Geoloogiateenistus alustas populaarteadusliku seriaali „Eesti maapõue uuringud“ loomisega. Seriaali erinevad osad kajastavad maapõue uuringute etappe ja seotud valdkondi, et anda vaatajatele neist huvitav ja hariv ülevaade. Seriaali esimene osa keskendub puuraukude rajamise ja sulgemise protsessile, kus muuhulgas kajastatakse EGT enda 2020.aasta puurimistöid, visatakse põgus pilk filmitud pu...

Eesmärk: Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel. Sihtgrupp: Mäeinsenerid, siduserialadel töötavad insenerid. Teemad: Omandada mäendusvaldkonna teadmisi ning värskendada olemasolevaid. Õpiväljund: Omandada mäendusvaldkonna teadmisi ning värskendada olemasolevaid. Keel: eesti Maht: iseseisev/muu õppetöö: 10 8 akadeemilist õppetundi TP: 6 Tunnistus: T...
GreenRockLab

Tallinna Tehnikaülikooli Mektorys avas uksed maapõue labor GreenRockLab, mille haridusprogramm pakub õpetajatele uusi võimalusi Eesti koolides maateadusi õpilasteni viia. Õpilastega külastuseks ja interaktiivsetes töötubades osalemiseks tuleb õpetajal aeg broneerida. Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur ja Rutt Hintsi sõnul annab uus haridusprogramm koolinoortele võimaluse saada...

Kaevandamistasudest võiks rohkem anda neile omavalitsustele, mille aladel kaevandused asuvad. Jõelähtme vald ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötavad aasta lõpuks välja reegleid, kuidas muuta kokkuleppimist kohalike inimeste, kaevanadusettevõtete ja riigi vahel lihtsamaks. Jõelähtme vald on lubjakivi bonanza ehk kullaauk. Sealset lubjakivi hindavad riik ja kaevandajad kõrgelt...