Mäendus ja geoloogia Tehnikaülikoolis 85

MAAPÕUE TEADMISTEGA TÄNAST JA HOMSET LOOMAS

28.09.2023 14:00 — 28.09.2023 18:00 Tudengimaja

1938. aasta sügisel algas Tallinna Tehnikaülikoolis mäeinseneride koolitamine ning maapõue-alane uurimistöö. 85 aasta jooksul on mäenduse, geotehnoloogia või geoloogia eriala lõpetanud üle tuhande spetsialisti, kes on andnud olulise panuse Eesti majandusse ning mäe- ja maateadusesse. Vajadus maavarade järele on aastatega muutunud, kuid teadmised maapõuest ja oskused seda jätkusuutlikult kasutada on täna ja homme sama aktuaalsed nagu 85 aasta eest.

Kutsume kõiki huvilisi osalema aastapäevakonverentsil ja arutelus mäenduse, geoloogia, jätkusuutliku maapõuekasutuse ning kliimaneutraalse tuleviku teemadel. 

KONVERENTSI KAVA

 • 13.30 – Tervituskohv
 • 14.00-14.15 Avasõnad ja sissejuhatus: teadusprorektor Tiit Lukk, instituudi direktor Olle Hints
 • 14.00 – Mäenduse ajaloost, õppetööst, jätkusuutlikust kaevandamisest, kliimast ja kasvuhoonegaasidest
  • Lühiettekanded:
   • Enno Reinsalu, emeriitprofessor
   • Henri Suomalainen, üliõpilane
   • Tony Hand, jätkusuutliku kaevandamise projektijuht 
   • Rutt Hints, vanemteadur
   • Siim Veski, professor
 • 15.30 – Paneeldiskussioon  
 • 16.00 – Paus
 • 16.30 – Mäenduse ja mineraaltoormete perspektiivid Eestis, Euroopas ning maailmas
  • Lühiettekanded:
   • Helena Gailan, Kliimaministeerium
   • Sirli Sipp Kulli, Eesti Geoloogiateenistus
   • Vesta Kaljuste, Energiasalv Pakri OÜ, Eesti Mäeselts, doktorant
   • Tarmo All, Eesti Energia
   • Erki Niitlaan, Inseneribüroo STEIGER, Eesti Turbaliit
 • 18.00 – Konverentsi lõpp

https://taltech.ee/sundmused/maendus-ja-geoloogia-tehnikaulikoolis-85