Veekogude detailne mõõdistamine

Hõlbustamaks suuremahuliste veekogude mõõdistamist kiiresti ja suure detailsusega – on soetanud OÜ J. Viru Markšeideribüroo spetsiaalselt markšeideritööde tarbeks valmistatud sonari. Nimetatud seadmekomplektiga on võimalik kaardistada  suuri veekogusid suure detailsusega. Seadmekomplekt võimaldab salvestada veekogu põhja reljeefi 3D koordinaate punktitihedusega alla 1m.

Mõõdistamise lähtekoordinaadid ja kõrgused Trimble VRS Now püsijaamade võrk. 3D koordinaadid riiklikus koordinaatide süsteemis: L-EST`97 ja kõrgused riiklikus Balti 1977 süsteemis, RTK korrektsioonid.

vaata video http://vimeo.com/96162693