Mäekonverents 2014: ettekanded

9. mail 2014 toimus Rakveres XIII Mäekonverents. Täname Eesti Mäeselts MTÜ-d, kes võimaldas J. Viru Markšeideribürool esineda ürituse raames ettekandega “Drooniga karjääride mõõdistamine”. Ettekande esitas Jürgen Aluoja, tutvustades uudset droonitehnoloogiat, mis annab mitmeid lisaväärtusi markšeidermõõdistamises.


J. Viru Markšeideribüroo ettekanne ja teised mäekonverentsi ettekanded on allalaetavad:

Jürgen Aluoja – Drooniga karjääride mõõdistamine

Günter Tiess – EU Raw Material Initiative: Policy Challenges of reducing Raw Materials Depency in the EU

Tarmo All – Maapõu ja strateegiline planeerimine

Lili Kirikal – Eesti põlevkivitööstus: arengustsenaariumid ja majanduslike mõjude analüüs

Maris Saarsalu – Olulisemad kavandatavad muudatused maapõue kasutamise ja kaitse regulatsioonis

Martin Triipan – Maapõue valdkonnas riigi järelevalve karmistumisest ja selle käigus ilmnenud probleemidest

Magnus Mägedi – Avakaevandamise tehnika ja tehnoloogia