Pilootprojekt venemaal

OÜ J. Viru Markšeideribüroo teostab pilootprojekti Venemaal. Projekti raames viiakse läbi Venemaal Leningradi oblastis Kopanskoye järve äärsel alal kombineeritud mõõdistamine nii õhust, maal kui vees. Tööde teostamisel kasutakse uudseid drooni- ja sonartehnoloogia lahendusi. Mõõdistatakse ca 15 hektari suurune maa-ala. Saadud mõõdistusandmete järeltöötluse tulemusena koostatakse topograafilised plaanid, 3D visualiseeringud ning reljeefi analüüsid maa-ala planeeringute tarbeks. Pilootprojekt toimub käesoleva aasta mai kuu lõpus ja on alustalaks hetkel läbirääkimiste faasis olevatele suurprojektidele.