Keskkonnaamet annab teada: keskkonnatasude kuupäeva muutus!

Riigikogus on vastu võetud Riigieelarveseaduse muutmise seadus 513 SE.

Muudatus hõlmab muuhulgas ka keskkonnatasude deklareerimise ja tasumise kuupäeva ehk Keskkonnatasude seaduse §-s 33(4) muutmist (RES muutmise eelnõu lõppteksti § 98 p 1). Seadusega muudetakse keskkonnatasu deklareerimise kuupäeva. Edaspidi on keskkonnatasu deklareerimise kuupäev kvartalile järgnev 17. kuupäev. Muudatus on vajalik selleks, et riigi tulud saaksid arvestatud tekkepõhiselt ja õiges perioodis, vastavalt eelnimetatud direktiivi nõuetele.

Kuna seaduse jõustumist on oodata märtsikuus, siis laieneb see muudatus ka 2014. aasta I kvartali keskkonnatasude deklareerimisele ja tasumisele, mistõttu palub Keskkonnaamet sellega arvestada ja viia oma töökorralduses sisse vajalikud muudatused.

Täiendavate küsimuste tekkimisel pöörduda Keskkonnaameti poole info@keskkonnaamet.ee .

Riigieelarveseaduse muutmise seadus 513 SE (eelnõu ja menetluskäiguga saate tutvuda siin: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=1ee475fd-4e39-47a8-b9c8-95288c8b92fe& )