MPP 2050 eelnõu avalik arutelu 2. märtsil 2017

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Keskkonnaministeerium korraldab 2. märtsil 2017. aastal kell 10-12 Tallinna Tehnikaülikooli (Ehitajate tee 5, Tallinn) auditooriumis SOC-209 avaliku arutelu,

kus tutvustatakse arengudokumendi „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõule laekunud ettepanekuid ja nende kohta kujundatud seisukohti. Arutelu on jätkuks 31. jaanuaril KUMU kunstimuuseumis toimunud eelnõu tutvustusüritusele „Maapõue heaperemehelik kasutamine: visioon 2050“.

Tallinna Tehnikaülikoolis on kohal dokumendi koostamises osalenud võtmeisikud, kes selgitavad tehtud valikuid ja vastavad kõigi küsimustele.

Kõik huvilised on oodatud!

Taust.

Arengudokument “Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050” annab pikaajalised suunised ja põhimõtted maapõue puudutavate otsuste jaoks. Dokument käsitleb kogu maapõue potentsiaali, st lisaks maavaradele ka potentsiaali nt ehituskeskkonnana, energiaallikana (maapõuesoojus), põhjavett ja maatuge.

Lisamaterjal

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 eelnõu (esialgne versioon)

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 seletuskiri (esialgne versioon)

Kooskõlastamisel esitatud ettepanekud ja kommentaarid (seisuga 23.02.2017)

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 eelnõu (seisuga 23.02.2017)

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 seletuskiri (seisuga 23.02.2017)