Valitsus toetas riikliku geoloogiateenistuse loomist Rakverre

Valitsus toetas majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni ettepanekut moodustada Rakveres riiklik geoloogiateenistus,

mis hakkaks tööle 1. jaanuarist 2018 ning võtaks üle OÜ Eesti Geoloogiateenistuse õigused ja kohustused.

„Loodava geoloogiateenistuse põhiülesanneteks on riigi huvides geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmepankade pidamine, hüdrogeoloogiline seire, rannikute ja seismoseire valdkonna uuringute teostamine, kompetentsuse arendamine,“ tutvustas Simson.

Eesti Geoloogiateenistuse moodustamisega lõpetatakse äriühingu OÜ Eesti Geoloogiakeskuse tegevus. Uuele geoloogiateenistusele antakse üle geoloogiakeskuse lepingulised õigused ja kohustused. Geoloogiateenistusele antakse üle ka keskkonnaministeeriumi haldusalas olevad geoloogiafond ja puursüdamike kogu. Maapõue valdkonna õigusloome kujundamine jääb keskkonnaministeeriumi haldusalasse.

Eesti Geoloogiakeskus OÜ on 1997. aastal asutatud riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Eesti Geoloogiakeskus OÜ (EGK) põhitegevusteks on Eesti maismaa ja akvatooriumi geoloogiline uurimine, vastava teabe kogumine, säilitamine ja väljastamine tellijale sobivas vormis.

Uudist vahendas: www.DELFI.ee, 03.03.2017, 00:24

Uudise allikas: Vabariigi valitsus, www.valitsus.ee, 2. märts 2017 – 23:33