Mäekonverents 2019 „Maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid“

MTÜ Eesti Mäeselts iga-aastane kevadine Mäekonverents ja pidulik õhtusöök toimuvad sellel aastal Maapõuenädala raames, mis toimub 9.-17. mail. Maapõuenädala eesmärgiks on tutvustada maapõue valdkonda laiemalt ühiskonnale, rääkida mäenduse ja geoloogia vajalikkusest ühiskonnale, viidata töökäte puudusele maapõue valdkonnas, vähesest tähelepanust üldhariduse õppekavades, näidata tuleviku võimalusi valdkonnas jne. Nädala jooksul toimub üle Eesti palju erinevatele sihtrühmadele mõeldud sündmusi, alates õpilastele mõeldud populaarteaduslikest tegevustest, lõpetades poliitika kujundate ümarlauaga ja konverentsiga ning piduliku õhtusöögiga.

Maapõuenädala algataja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, korraldamisse on kaasatud lisaks MTÜ-le Eesti Mäeselts ka Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikool, Keskkonnaministeerium, Geoloogiateenistus, Eesti Geoloogia Selts ja veel mõned ettevõtted.

Konverents pealkirjaga „Maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid“ toimub 16.-17. mail Tallinnas ministeeriumite ühishoones ja pidulik õhtusöök 16. mail Vabal Laval.

16. mail on konverentsi ja piduliku õhtusöögi ajakava orienteeruvalt järgnev:
• Konverents kell 10.00 – 17.00
• Pidulik õhtusöök kell 19.00 – 23.00
17. mail on konverentsi ajakava orienteeruvalt järgnev:
• Konverents kell 10.00 – 13.00