Estonia kaevanduses asus tööle robot

Märtsis liitus Estonia kaevanduse meeskonnaga robot ehk mehitamata roomiksõiduk Multiscope, mille abil tehakse maa-alustes inimese jaoks suletud ja raskesti ligipääsetavates kohtades 3D-mõõdistustöid. Sõidukiga uuriti maa-aluste tervikute seisukorda alal, mille peale plaanib Eesti Energia rajada regiooni ühe suurima päikeseelektrijaama.

„Eesti Energias kasutame nutikaid ja innovaatilisi lahendusi, et tootmine oleks efektiivsem, avaldaks keskkonnale minimaalselt mõju ning aitaks vältida tööohutusega seotud riske. Mehitamata sõiduk on hea lahendus uuringute läbiviimiseks kohas, kus inimese viibimine ei pruugi olla ohutu või lausa keelatud,“ sõnas Eesti Energia arenduse projektijuht Veljo Aleksandrov. „Sõiduki töö on olnud tulemuslik – käes on esimesed kolmemõõtmelised pildid ja muud vajalikud andmed, mis on olulised päikeseelektrijaama rajamiseks kaevanduse kohale,“ lisas Aleksandrov.

Uuringu eesmärk oli kontrollida tervikute seisukorda kamberplokis, kus kaevandamine lõppes kümme aastat tagasi. Kuna pärast kaevandamise lõppu eemaldatakse lae ülevalhoidmiseks mõeldud ankurtoestik, siis inimesed enam sinna alasse siseneda ei tohi. Eesti Energia viib uuringut läbi koostöös Inseneribürooga Steiger ja robootikaettevõttega Milrem Robotics.

“Milrem Robotics’i insenerid on juba mõnda aega tööd teinud tsiviilturule mõeldud robootikalahenduste kallal. Eelkõige on tähelepanu autonoomsel liikumisel keerulistes keskkondades. Multiscope on hea näide sellest, kuidas meie tehnoloogia aitab ka siin asendada inimest ohtlikes olukordades,” sõnas Milrem Robotics’i juht Kuldar Väärsi.

Suletud kamberploki tingimusi uuriti selliselt esmakordselt. Multiscope on varustatud 3D-skänneritega, mis kaardistavad kamberploki kolmemõõtmeliselt üles ning IP-kaamerad, mis salvestavad kamberploki tingimused pildis. Pärast sensoritelt saadud suuremahuliste andmete töötlemist saadi kamberplokist visuaalne 3D-pilt, mis näitas ära tugitervikute tegelikud mõõtmed. See on omakorda oluline sisend tugitervikute kandevõime analüüsimiseks.

Eesti Energia plaanib 2021. aastal avada Estonia kaevanduse alal regiooni ühe suurima päikeseelektrijaama, mis hakkaks aastas tootma ca 3500 MWh taastuvelektrit, mis võrrelduna tavaelektritarbijatega kataks ära ca 1100 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse. Päikesepark hakkab peamiselt varustama Estonia kaevandust. Päikeseelektrijaama aluse ehitamiseks on kavas kasutada põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadust lubjakivi.

Jelena Derbneva, Eesti Enegia energiatootmise kommunikatsioonijuht

Uudise allikas: Põlevkivi Kompetentsikeskus,
https://www.ttu.ee/asutused/polevkivi-kompetentsikeskus/meist-13/uudiskirja-artiklid/estonia-kaevanduses-asus-toole-robot


Fotod: Eesti Energia AS