Eesti Mäeseltsi tänuavaldus

Eesti Mäeselts tänas kõiki sponsoreid, sealhulgas OÜ J. Viru Markšeideribüroo, oma panuse eest konverentsi “Maavarade uuringud ja mäenduse perspektiivid” korraldamisel 16-17 mai 2019.

Eesti Mäeseltsi tänukiri sponsorile OÜ J. Viru Markšeideribüroo