Eesti turbatootja teenis korraliku kasumi

Turbakaevandaja Tootsi Turvas AS teenis möödunud majandusaastal 15,9 miljoni eurose müügitulu juures 1,4 miljonit puhaskasumit.

Võrreldes eelmise majandusaastaga tõusis müügitulu 23 protsenti ning puhaskasum 4 protsenti. Eksport moodustas müügitulust 38 protsenti, suuremad ekspordiriigid olid Holland, Saksamaa, Rootsi, Hispaania, Prantsusmaa, Soome ja Austria. Kokku eksporditi kaupa 15 välisriiki.

illustreeriv, turbakaevandus, foto OÜ J. Viru Markšeideribüroo

Energiatoodete müük kasvas 7,1 miljonit euroni, eelmisel perioodil oli see5,6 miljonit eurot. Kasvuturvaste müük suurenes eelmise perioodi 6 miljonilt 7,2 miljonit euroni. Aruandeaasta soojusenergia müük suurenes 23 protsenti 1,6 miljoni euroni.

Ettevõtte töötajate keskmine arv oli majandusaastal 33. Ettevõtte tööjõukuludeks oli möödunud majandusaastal 1,3 miljonit eurot.

AS Tootsi Turvas põhitegevuseks on turba kaevandamine ja turbatoodete valmistamine. Turvast kaevandatakse kasutamiseks taimekasvatuses ja kütusena katlamajades.

Lisaks põhitegevusele tegeleb ettevõte puidukütuste ja soojusenergia tootmisega. Soojusenergiat toodetakse ja müüakse ettevõtte omandis ja rendil olevates katlamajades. Biokütusena realiseeritakse freesturvast, tükkturvast ja puiduhaket.

Uudise allikas: Postimees MAJANDUS, majandus24.postimees.ee, BNS 2. juuni 2017 10:21