VKG maadleb raske turuolukorraga

VKG kaotas eelmisel aastal omajagu käivet, aga vähendas kahjumit, mis kontserni teatel lubab tulemustega rahule jääda.

Viru Keemia Grupp teatas, et hoolimata 2016. aasta alguse ebastabiilsest turuolukorrast ja nafta hindade suurest langusest kujunes aasta teine pool oluliselt edukamaks ning VKG lõpetas 2016. majandusaasta ootuspäraste tulemustega, millega võib turul toimunut arvestades rahule jääda.

Viru Keemia Grupi konsolideeritud müügitulu oli 2016. aastal 104,3 miljonit eurot, mis on 2015. aastaga võrreldes 37% väiksem. Kui käibest elimineerida tulevikutehingute ümberhindluse mõju, siis reaalne ärikäive 2016. aastal oli 117,4 miljonit eurot, mis on 2015. aasta vastavast tulemusest ainult 13% madalam, seisis ettevõtte pressiteates. Kontserni müügitulude langus on tingitud peamiselt madalamast õlide müügihinnast ja sellega kaasnenud õlitoodangu teadlikust vähendamisest. Väiksema põlevkiviõlide käibe tõttu langes ka ekspordi osakaal kogu käibest 2016. aastal 56%-ni (2015.a oli 64%).

2016. aasta konsolideeritud puhaskasum oli VKG teatel -15,2 miljonit eurot, mis on 17 miljoni euro ehk 53% võrra parem tulemus kui aasta varem. Suuremat kahjumit õnnestus vältida peamiselt tänu kahele asjaolule. „Esiteks kiire reageering ja õiged otsused nii tootmisvõimsuste allakoormamisel aasta esimeses pooles kui ka uuesti üleskoormamisel aasta teises pooles. Teiseks tugevaks toetajaks olid varasemalt sõlmitud tulevikutehingud,“ seisis pressiteates.

Sarnaselt eelmise aastaga aktsionäridele aruandlusperioodi eest dividenditulu ei maksta.

Kontserni selgituste järgi avaladas 2016. aasta tootmisnäitajatele olulist mõju Kiviter-tehnoloogial töötavate põlevkiviõlivabrikute ajutine konserveerimine koos Ojamaa kaevanduse tootmismahtude allakoormamisega.
Sel aastal on VKG-l plaanis suurendada Petroter põlevkiviõlitehaste efektiivsust, pikendades plaaniliste seisakute arvel tööaega, mille tulemusena oodatakse nende tootlikkuse ligemale 20% suurust kasvu. Kokku plaanitakse 2017. aastal toota 550 000 tonni kaubaõlisid ja 3,9 miljonit tonni põlevkivi.

2016. aastal vähenes kontserni töötajate arv 16,5% ning moodustas aasta lõpuks 1754 inimest.

VKG on maailma suuruselt teine põlevkiviõli tootja. 2016. aastal panustas kontsern riigieelarvesse otseste maksude näol ligikaudu 30 miljonit eurot, millest veerandi moodustasid keskkonnatasud.

Uudise allikas: Äripäev, www.aripaev.ee, 01. juuli 2017, 11:00