Kaevandusfirma katsetas Narva karjääris droone

Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Kaevandused kuuluvas Narva karjääris katsetati hiljuti kaevandamismahtude hindamiseks ja sammuvate ekskavaatorite visuaalseks kontrolliks drooni.

Droonikatsetus Narva karjääris. | FOTO: Eesti Energia

Esimesed katsed kinnitasid, et seadmetel on põlevkivi kaevandamise operatiivsuse ja efektiivsuse tõstmisel perspektiivi, teatas ettevõte.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur kommenteeris, et lisaks droonidega tehtud äsjastele katsetele on kaevandustes tehtud ja plaanis ka edaspidi rida tootmise digitaliseerimisele suunatud projekte, mis protsesse efektiivsemaks muudavad, näiteks võeti Estonia kaevanduses hiljuti kasutusele mobiilside. «Põlevkivi tarnega tegelevas Enefit Kaevanduste logistikaüksuses käib praegu kütuse kvaliteeti reaalajas mõõtvate seadmete juurutamine,» märkis Puur.

Droonide eeliseks on ettevõtte selgitusel kiire ligipääs varjatud aladele ja raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, mis annab operatiivselt tootmise planeerimiseks vajalikku informatsiooni. Koostöös partneritega katsetati sammuva ekskavaatori 90-meetrise noole seisukorra kontrolliks ja kaevevälja mõõdistamiseks erinevaid droone.

«Katseid võib pidada edukateks – saadud andmed on piisavalt täpsed ja ülevaatlikud ning aitavad oluliselt aega säästa. Droonide kasutuselevõtt põlevkivitööstuses on huvitav ja perspektiivikas suund. Samas peab arvestama, et nende kasutamine sõltub ilmaoludest ja hetkel puudub seadusandlik regulatsioon saadud andmete kasutamiseks kaevandamismahtude deklareerimisel,» selgitas Enefit Kaevanduste peamarkšeider Allan Viil. Viili sõnul mehitamata õhusõidukite katsetused jätkuvad.

Kaasaegsete tehniliste seadmete kasutuselevõtt ja tehnoloogiate arendamine tõhustavad põlevkivi kaevandamisega seotud tootmisprotsesse, mis omakorda mõjutab põlevkivi omahinda ja kokkuvõttes Eesti Energia konkurentsivõimet.

Narva karjäär tootis möödunud aastal 5 miljonit tonni põlevkivi, mis moodustab Enefit Kaevanduste põlevkivitoodangust ligikaudu 38 protsenti.

Uudise allikas: majandus24.postimees.ee, 19. juuli 2017 8:49