Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis ohutust Eesti turbamaardlates

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viis juunis ja juulis läbi Eesti turbamaardlate järelevalvekampaania, mille eesmärgiks oli kontrollida ohutusnõuete järgimist maardlates ning tõhustada koostööd kaevandamisettevõtetega. Kampaania tulemused näitavad, et ohutusalane olukord turbamaardlates võrreldes eelnevate aastatega on parenenud ning kaevandamisega tegelevate ettevõtete teadlikkus valdkonda reguleerivate nõuete osas on tõusnud.

Artikli juurde