Eesti Energia Kaevanduste mäepäästjad korraldasid ühisõppuse Tehnilise Järelvalve Ameti ja Päästeametiga

10. augustil toimus Estonia kaevanduses Eesti Energia Kaevanduste eestvedamisel ja koostöös Päästeameti ning Tehnilise Järelevalve Ametiga mäepäästealane õppus. Õppuse käigus likvideeriti improviseeritud tulekahju maa-alustes tingimustes. Õppusel kasutati reaalset tehnikat ning lihviti koostööd.

Artikli juurde