Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis karjäärides kasutatavate purustite vastavust nõuetele

Tehnilise Järelevalve Amet viis läbi järelevalvekampaania, mille eesmärgiks oli kontrollida paekarjäärides kasutatavate purustite ohutust ja nende vastavust masina ohutuse seadusele ja kaevandamisseadusele. Kampaania raames kontrolliti Tondi-Väo, Otisaare, Lubja, Kurevere, Karinu, Vasalemma ning Harku karjääri purusteid. Kontrollitud statsionaarsete purustite puhul oli valdavalt tegemist nö nõukogudeaegse tehnikaga, välja arvatud Harku karjäär, kus on kasutusel Eesti kaasaegseim purustussõlm.

Loe lähemalt siit!