Mäetehniku täiendkursus

TTÜ Mäeinstituut korraldab Mäetehniku täiendkursuse 01.-02.11.12, 08.-09.11.12, 15.11.12. Mäetehniku kursus on mõeldud mäeinseneride kutsestandardist lähtuvalt mäetehniku kutse taotlemiseks 5. taseme mäetehnikukutse annab õiguse töötada kaevandamisseaduse mõistes vastutava spetsialistina enamohtlikel töödel liiva-ja kruusakarjäärides.

Vaata koolituse kava siit!