Tehnilise Järelevalve Amet avas ohutusportaali

Tehnilise Järelevalve Amet avas uue ohutusportaali (www.ohutus.ee), mille eesmärgiks on kujuneda kõikehõlmavaks ohutusalase info keskkonnaks erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele ja inimestele. Uuest portaalist leiab ajakohast ja praktilist ohutusteavet TJA tegevusega seotud valdkondade nagu ehitus, elektriseadmed ja –tööd, raudtee, ohtlikud kemikaalid, kaevandamine, lõhkematerjalid ja pürotehnika, liftid ja köisteed jne kohta.

Artikli juurde

Ohutusportaal