Tallinna Tehnikaülikoolis algab vastuvõtt geotehnoloogia erialale

Tallinna Tehnikaülikoolis algab vastuvõtt 27. juunist 2011 geotehnoloogia – kõige looduskesksemale insenerialale.

Täpsem vastuvõtuinfo

Geotehnolooge vajavad valitsusasutused ning maa- ja omavalitsused keskkonnatalitustesse, kus nende ülesandeks on maapõue ressursside haldamine, ressursikasutuse korraldamine, territoriaal- ja detailplaneering. Rakendusgeolooge vajavad kõik suuremad projekteerimis- ja ehitusettevõtted.

Kaevandamisluba (neid on Eestis üle 200) ega mäetööde litsentsi (praegu umbes 300) ei anta ettevõttele, ka kõige väiksemale, kui seal ei tööta mäeinseneri või mäetehnikut.

Täpsemalt geotehnoloogiast