Täpsustub keskkonnatasude seadus

Neljapäeval, 9. septembril kiitis Vabariigi Valitsus heaks keskkonnatasude seaduse muudatuste eelnõu, mis täpsustab jäätmete saastetasu ning maavarade kaevandamisõiguse tasu arvestamise ja maksmise nõudeid.

Kaevandamisloa omanike jaoks kaob 2015. a 1. jaanuarist sooduskoefitsient  0,5 kaevandamisõiguse tasu arvutamisel liiva ja kruusa kaevandamisel allpool põhjaveetaset.

uudise juurde…