1. septembril jõustus Tuleohutuse seadus

1. septembrist jõustunud uus Tuleohutuse seadus eraldab uuenenud Päästeseadusest isikute kohustuse osa tuleohutuse tagamisel.
Tuleohutuse seaduse eesmärk on koondada isikutele tuleohutuse tagamiseks esitatavate nõuetekompleks, vastutus ning riikliku järelevalve õigused ja kohustused rõhutatud tervikuks. Seni Päästeseaduse alamaktina reguleeritud õiguslikud küsimused on nüüd kehtestatud seaduse tasemel.

Seletuskiri seaduse eelnõu juurde