seriaal „Eesti maapõue uuringud“

Eesti Geoloogiateenistus alustas populaarteadusliku seriaali „Eesti maapõue uuringud“ loomisega. Seriaali erinevad osad kajastavad maapõue uuringute etappe ja seotud valdkondi, et anda vaatajatele neist huvitav ja hariv ülevaade. Seriaali esimene osa keskendub puuraukude rajamise ja sulgemise protsessile, kus muuhulgas kajastatakse EGT enda 2020.aasta puurimistöid, visatakse põgus pilk filmitud puurimistööde arhiivimaterjalidele ja tehakse selgeks, milline näeb välja puuraugu sulgemise protsess.

Vaata siit: https://youtu.be/l9F4WpD0cpY