Muutub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Reedel, 26. novembril jõustuvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatused.

Seaduse muutmise eesmärk on tõhustada keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ja viia see kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Ühtlasi täpsustab seadus mõningaid keskkonnamõju hindamist (KMH) puudutavaid sätteid.

Artikli juurde