Keskkonnaministeerium ja Nabala piirkonna esindajad leppisid kokku täiendavate uurimistööde korraldamise

Teisipäeval, 16. novembril kohtus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Kiili, Kose, Kohila ja Saku vallavanemate ning Nabala Keskkonnakaitse Ühingu esindajaga, et arutada Nabala lubjakivimaardlas täiendavate uurimistööde korraldamist.
Kohtumisel rõhutati, et uurimistööd peavad olema objektiivsed ja nende tulemused peavad olema kättesaadavad kõigile. Lepiti kokku, et Nabala piirkonna täiendavate geoloogiliste uurimistööde läbiviija leidmiseks korraldatakse rahvusvaheline riigihange.
Lisaks geoloogilistele töödele on Keskkonnaamet plaaninud loodusväärtuste uurimistööd. Eesmärgiks on teha kindlaks, kas on põhjendatud moodustada Nabala maastikukaitseala. Uurimistööd hõlmavad kokku 450 ruutkilomeetrist ala.

Artikli juurde