Muudatus projekteerimise ja vastutamise pädevustunnistuste väljaandmise korras

Pädevustunnistuste asemel hakatakse edaspidi mäeinseneridele kutset omistama MTÜ Eesti Mäeselts poolt. Varasemaga võrreldes peetakse oluliseks täiendõpet.

Lisainfo TJA koduleheküljelt

Loe lähemalt mäeinseneride ja mäetehniku kutse andmise korrast SIIT!