Maa-ametil on valminud Eesti geoportaal

Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on koondada ühte kohta erinevate riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste olulisemad ruumiandmed. Eesti geoportaali kaudu on võimalik jagada ka mitmesuguseid ruumiandmeteenuseid, seda nii linkide kui ka imporditavate kaardimanuste ehk WMS-teenuste kaudu. Praeguseks on Eesti geoportaali koostöös teabevaldajatega (Maa-amet, Keskkonnateabe Keskus, Maanteeamet, Lennuamet, Muinsuskaitseamet jpt) sisestatud geograafilised nimed ja ruutvõrgud, haldusüksused, aadressid, transpordivõrgud, hüdrograafia, kaitsealad jne. Neile lisanduvad kõrgusandmed, maakatte ja geoloogia andmed, ortofotod. Portaali koondatakse enam kui 25 erineva valdkonna andmed, mis töödeldakse ja sisestatakse EL standardite järgi. (Artikli juurde).