Mullu kaevandati maavarasid rohkem kui eelneval viiel aastal keskmiselt

Maa-ametil valmis 2017. aasta Eesti maavarade koondbilanss maavarade varude ja kaevandatud koguste kohta. Eestis kaevandatakse jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi. Nii põlevkivi kui ka ehitusmaavarasid kaevandati eelmisel aastal pisut rohkem kui eelnenud viiel aastal keskmiselt.

Eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 917 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube oli 682. Kõige enam kaevandati 2017. aastal põlevkivi, seda ligikaudu 15,6 miljonit tonni ilma kadusid arvestamata; liiva ja kruusa, kokku ligikaudu 6,3 miljonit kuupmeetrit; lubjakivi ja dolokivi, kokku ligikaudu 3,3 miljonit kuupmeetrit ning turvast, mida kaevandati ligikaudu 0,7 miljonit tonni. Väiksemas koguses kaevandati ka savi, järvemuda ja meremuda.

Lubjakivikarjäär Foto: OÜ J. Viru Markšeideribüroo

Võrreldes eelnenud viiel aastal kaevandatud keskmiste kogustega kasvas mullu. aastal põlevkivi, tsemendilubjakivi, tehnoloogilise lubjakivi, ehituslubjakivi, tehnoloogilise dolokivi, ehitusdolokivi, täitedolokivi, ehituskruusa, tehnoloogilise liiva, täiteliiva, ehitusliiva, meremuda ja raviotstarbelise järvemuda kaevandamine. Sama perioodiga võrreldes vähenes mullu aastal viimistlusdolokivi, tsemendisavi, keraamilise savi, täitekruusa ja turba kaevandamine. Peamiselt aianduses kasutusel oleva vähelagunenud turba kaevandatud kogus oli keskmisel tasemel, kuid peamiselt küttematerjalina kasutatavat hästilagunenud turvast kaevandati varasemast vähem.

Uudise allikas: ärileht.ee, Reet Pärgma reporter, 26.07.2018, 10:16