Maa-amet uuendas kogu Eestit katvat reljeefikaarti

Maa-amet uuendas geoportaalis kogu Eestit katvat reljeefikaarti, mis annab uue aerolaserskanneriga lennatud aladel varasemate andmetega võrreldes keskmiselt 4—10 korda detailsema pildi ning võimaldab muutusi paremini tuvastada ka näiteks metsas.

Uuendatud reljeefikaarti saab vaadata kõikides X-GIS kaardirakendustes ja Maa-ameti WMS-aluskaarditeenustes.

Reljeefikaart on kaardirakendustes näha kahe eri komplektina:

Komplekt „Reljeef“ — igas kaardi suurendusastmes värviline reljeefivarjutus kombineerituna hübriidkaardiga.
Komplekt „Reljeefivarjutusega kaart“ — igas kaardi suurendusastmes halltoondies reljeefivarjutus kombineerituna aluskaardiga.
Lisaks on nii uued kui eelmised halltoonides varjutuskaardid kasutatavad Maa-ameti WMS-, WMTS- ja TMS-teenuste kaudu. Maa-ameti WMS-teenuste detailsemad kirjeldused ja nende erinevate tarkvaradega kasutamise juhendid on Maa-ameti geoportaalis.

Detailide eristamine ortofotol võrrelduna aerolaserskanneri pildiga:

Pilt: Maa-amet

Uue ja vana andmestiku detailsuse erinevust näitlikustab järgnev joonis, tuues selgemalt välja kraavid ja jõesängid isegi tihedas metsas.

Pilt: Maa-amet

Reljeefiandmestik on hea abimaterjal paljudes elu- ja uuringuvaldkondades, näiteks geoloogiliste kaartide tegemisel, merevee kalde määramisel, suurveest ohustatud alade modelleerimisel, loomaliikidele sobivate elupaikade otsingul jne, kuid samas pakub avastamisrõõmu kõigile huvilistele ka näiteks oma koduümbrusega tutvumisel. Tänu aerolaserskaneerimise andmetele näeb kõrgemalt vaadates asju, mida looduses viibides palja silmaga maapinnalt ei pruugi märgata. Maa-amet kutsub üles meie kaarditeenuseid kasutama, kaarte uurima ja leitud huvitavaid kohti ka teistega jagama.

Lisaks reljeefikaardile on alates 1. jaanuarist 2018 uuendatud ka kõrgusinfo päring, mis tagastab kõrguse uues kõrgussüsteemis EH2000. Kõrguse teadasaamiseks tuleb X-GIS kaardirakenduses hoida hiirekursorit üks sekund huvipakkuva koha peal paigal ning kõrgusväärtus kuvatakse kaardiakna paremal üleval nurgas olevale koordinaatide paneelile (ümardatult poolemeetrise täpsusega).

Pilt: Maa-amet

Allikas: Maa-amet