Maa-ameti geoportaali lisandus ehitusgeoloogia kaardirakendus

Ehitusgeoloogia kaardirakendus esitab ehitusgeoloogia andmekogu aruandeid. Kaardirakendusest on võimalik leida, kas soovitud ala kohta on tehtud huvipakkuvaid uuringuid ning nende olemasolul välja otsida aruannete numbrid. Kaardipildil on näha tehtud tööde asukoht ning võimalik on pärida uuringute esmaseid andmeid. Nii asukoha kui aruannete andmete põhjal on võimalik teostada ka otsingut. Ehitusgeoloogia andmekogu enam kui 30 000-st aruandest on andmebaasi kantud ca 1/3. Eelisjärjekorras on andmebaasi sisestatud viimastel aastatel tehtud tööd ning Tallinna, Tartu ja Pärnu linnade aruanded. Teiste piirkondade aruanded on andmebaasi kantud osaliselt ning nendest ülevaate saamiseks tuleb endiselt pöörduda ehitusgeoloogia andmekogu töötajate poole.

Artikli juurde

Ehitusgeoloogi andmekogust lähemalt

Maa-ameti geoportaal