Maa-amet valmistub aeropildistamiseks

Maa-amet valmistub geodeetiliste punktide ja maastiku markeerimisega aeropildistamiseks.
Tänavu pildistab Maa-amet Eesti territooriumi põhjapoolse osa alates Hiiumaast kuni Narvani ning lõunasuunas kuni Lihula-Kallaste jooneni. Sellest läänepoolne ala pildistatakse enne puude lehtimist ja idapoolne juba lehes puudega.

Seoses aeropildistamisega markeerivad Maa-ameti töötajad alates 13. nädalast riigi geodeetilise põhivõrgu ja maastikupunkte nimetatud alal ning Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Jõhvi linnades ja nende lähiümbruses. Markeerimine on vajalik aerotriangulatsiooniks ehk aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Tegemist on 60×60 cm suuruste kileruutudega, mis paigaldatakse geodeetilistele punktidele või maastikule ja on varustatud sildiga “Aeropildistuse maamärk”.

Maa-amet palub markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Juhul, kui näiteks geodeetidel on tarvis kasutada markeeritud geodeetilist punkti, tuleb kile ettevaatlikult lahti võtta nii vähestest nurkadest kui piisab juurdepääsuks tsentrile. Töö lõpetamisel tuleb tsentreeritud kile tagasi kinnitada võimalikult täpselt samale kõrgusele tsentri kohale. (Kõrguse võiks enne kile nurga lahtilaskmist ära mõõta, et pärast saaks seda kontrollida.)

Paigaldatud markeeringud koristatakse pärast aeropildistamise hooaja lõppemist maastikult ära.

Aeropildistamise alusel uuendatakse kaarte ja valmistatakse ortofotosid ning me kõik tahame ju kindlad olla nende täpsuses. Tänu äsja KIK-i abiga soetatud uuele aerokaamerale Leica ADS100 katab Maa-amet kahe aastaga kogu Eesti territooriumi uute, 25 cm resolutsiooniga piltidega. Varem kulus riigi täielikuks sama resolutsiooniga aeropildistamiseks neli aastat.

Lisainfo: 675 0841, 675 0846

Allikas: Maa-amet, www.maaamet.ee, uudise autor Agnes Jürgens
Fotod: Maa-amet, www.maaamet.ee
Viide allikale: http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&news_id=1281&page_id=1&menu_id=1&no_cache=1459856039