Maapõueseaduse eelnõu

Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnal on hea meel teada anda, et on astunud maapõueseaduse eelnõuga suure sammu edasi.

9. aprillil 2016. a sai eelnõu Vabariigi Valitsuse heakskiidu.

2011. aasta 16. veebruaril võttis Riigikogu vastu keskkonnaseadustiku üldosa seaduse. Maapõueseadus on keskkonnaseadustiku eriosa, mis peab olema kooskõlas üldosa seadusega. Keskkonnaseadustiku üld- ja eriosa sisulise ning vormilise ühtse terviku moodustamiseks alustas Keskkonnaministeerium 2013. aastal maapõueseaduse eelnõu koostamist.

Seaduseelnõu ja selle seletuskirja leiate aadressilt http://www.envir.ee/et/maapoueseaduse-eelnou.

Seaduse vastuvõtmiseni kulub veel vaeva ja aega, kuid ollakse sinna poole teel.