Kaevandajatele korraldatud infopäeval räägiti ohutus- ja keskkonnanõuetest

Tehnilise Järelevalve Amet korraldas 1. detsembril infopäeva kaevandajatele, eesmärgiga tõsta ettevõtete teadlikkust erinevatest nõuetest ning arutleda ühiselt valdkonna ajakohaste teemade üle. Infopäeval osalesid kaevandamisega tegelevad ettevõtted, samuti erialaliidud ja ametid ning TTÜ Mäeinstituudi esindajad.

Infopäeva läbivateks teemadeks olid ohutuse tagamine (ohutusnõuded karjääris, tööõnnetused) ning keskkonnateemad (maavara kui ressursi kasutamine, karjääride korrastamine).

Ettekannetega esinesid TJA, TTÜ Mäeinstituudi, Tööinspektsiooni, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti esindajad.

Ettekannetega saate tutvuda siin:

Allikas Tehnilise Järelvalve Amet