Elavnenud on arutelu fosforiidi kaevandamise teemal

Käesoleva aasta alguses on elavneneud arutelu fosforiidi kaevandamise teemal. VKG on väljendanud selgelt oma avalikku huvi Virumaa fosforiidivarude vastu, mille tõttu on taas erinevate osapoolte seisukohad meedia huviorbiiti kerkinud. Täpsemalt Delfis http://www.delfi.ee/teemalehed/fosforiit