Liidud keskkonnatasudest: ministeerium on meie ettepanekuid ignoreerinud

Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit märkisid eile keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele saadetud pöördumises, et erinevalt ministri väidetust on ministeerium keskkonnatasude tõusu kavandades tööstusettevõtete ettepanekuid ignoreerinud.

Liidud pidasid oluliseks, et uue keskkonnatasude raamkava ettevalmistamine oleks läbipaistev ja arusaadav ning sellesse kaasataks sisuliselt ka ettevõtjaid. Samuti tuleb nende sõnul hinnata protsessi käigus keskkonna-, sotsiaalseid, majanduslikke, regionaalseid ning teisi otseseid ja kaudseid mõjusid.Seni pole keskkonnaministeerium nende hinnangul õigusloome heast tavast kinni pidanud ning on ignoreerinud suuremat osa ettevõtete ettepanekuid ilma igasuguste selgitusteta.«Hetkel on keskkonnatasude raamkava väljatöötamise käigus tegemist vaid formaalse, mitte aga sisulise kaasamisega, mis võimaldaks kõikidel puudutatud isikutel aru saada protsessist ning keskkonnaministeeriumi poolt langetatud otsustest,» märkisid liitude juhid, kinnitades, et on läbimõeldud ja kaalutletud lähenemise poolt ega toeta järjekordseid kiireid ja läbimõtlematuid otsuseid.Liidud pidasid oluliseks, et uue keskkonnatasude raamkava ettevalmistamine oleks läbipaistev ja arusaadav ning sellesse kaasataks sisuliselt ka ettevõtjaid.

Samuti tuleb nende sõnul hinnata protsessi käigus keskkonna-, sotsiaalseid, majanduslikke, regionaalseid ning teisi otseseid ja kaudseid mõjusid.Seni pole keskkonnaministeerium nende hinnangul õigusloome heast tavast kinni pidanud ning on ignoreerinud suuremat osa ettevõtete ettepanekuid ilma igasuguste selgitusteta.«Hetkel on keskkonnatasude raamkava väljatöötamise käigus tegemist vaid formaalse, mitte aga sisulise kaasamisega, mis võimaldaks kõikidel puudutatud isikutel aru saada protsessist ning keskkonnaministeeriumi poolt langetatud otsustest,» märkisid liitude juhid, kinnitades, et on läbimõeldud ja kaalutletud lähenemise poolt ega toeta järjekordseid kiireid ja läbimõtlematuid otsuseid.

loe edasi … postimehe artikkel täies mahus

allikas: www.postimees.ee