Ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasude külmutamine

Head liikmed
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit pöördusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole, et adresseerida ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasumäärade iga-aastast 5%-list kasvu, mis ei ole jätkusuutlik vaadates kogu majanduse ja ehitusmaterjalide valdkonna kasvu. Liidud tegid ühispöördumises ettepaneku külmutada kaevandamisõiguse tasumäärade kasv ning seejärel alandada tasumäärade tase ettevõtete konkurentsivõimet säilitavale tasemele ning seada tasumäärade taseme muutused sõltuvusse ehitusmaterjalitööstuse majanduslikust arengust.
Majandus- ja Kommunikatsiooniminisiteerium väljendas oma seisukohta, et  ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasumäärade kasv on kahjustanud mäetööstuse ja ehitusmaterjalide tootjate majanduslikku jätkusuutlikkust, rahvusvahelist konkurentsivõimet ja seeläbi mõjutanud üldist ehitusmaavara varustamise varustuskindlust ning majandustegevust riigis.
Kuna tasumääradega seonduvat reguleerib Keskkonnaministeeriumi haldusala, siis tegi MKM ametliku ettepaneku Keskkonnaministeeriumile külmutada ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasumäärad tänasele tasemele, et tagada mäetööstuse ja ehitusmaterjalitootjate sektori konkurentsivõime. 
Täpsemalt on võimalik liitude ühispöördumise ja MKM-i seisukohaga tutvuda siit: https://adr.rik.ee/mkm/dokument/9281698 .

Tervitades Mäeseltsi juhatus