Ehitusmaavarade arengukava rakendusplaan kiideti heaks

Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud eelnõudest oli 15. novembril Vabariigi Valituse istungil ehitusmaavarade arengukava rakendusplaan kuni aastani 2015, mis pälvis ka valitsuse heakskiidu. Rakendusplaan sisaldab ehitusmaavarade varustuskindluse mudeli väljatöötamist. Samuti on olulisel kohal kaevandamisega rikutud ja maha jäetud karjääride revisjon. Järgmisel aastal on lisaks kavas põhjalikumad uuringud selle kohta, kuidas teede ehituses kasutada mitte ainult kaevandatavat ehitusmaavara, vaid taaskasutada ka ehitusjääke, põlevkivitööstuse jääke, aherainet. Valitsusele esitatud rakendusplaanis oli lisaks esitatud üks põhimõtteline seisukoht ka selle kohta, et edaspidi tuleb kaevandajal mitte ainult taotleda kaevandamisluba, vaid esitada kohe ka projekt selle kohta, kuidas kaevandamise käigus rikutud maa-ala hiljem korrastatakse.

Rakenduskavast Keskkonnaministeeriumi kodulehel vaata siit!
Keskkonnaministri sõnavõtt Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil, 15. november 2012: vaata siit!